Solució d’irrigació vitulia 500 ml

Solució d’irrigació vitulia 500 ml

Clorur sòdic, Aigua per a injectables, Electrolits, Sodi i Clorur

Solució per a irrigació i neteja de ferides i cremades. Un cop obert l’envàs no es pot reutilitzar.

Producte sanitari

  • 246255.7 (500 ml)