Desenvolupament de negoci

Licensing In & Out

El pla de creixement de LABORATORIOS ERN, S.A. tant a nivell nacional com internacional és actualment un dels objectius prioritaris de la companyia, i el departament de Desenvolupament de Negoci és el responsable de negociar acords estratègics que permetin assolir aquest objectiu.

Nous acords estratègics

Aquests acords es basen fonamentalment en:

Licencing in

I/o adquisició d’actius i registres farmacèutics.

LicenSing out

Internacionalització medicaments propis.

acords estratègics

Projectes basats en acords estratègics.

ERN Desarrollo de Negocio

Adquisicions

Actius farmacèutics:

LABORATORIOS ERN busca acords amb altres companyies encaminats a l’adquisició d’actius farmacèutics comercialitzats a Espanya i altres països com Itàlia, França o Portugal i que mantiguin una coherecia amb el vademècum.

Les adquisicions realitzades des del 2015 suposen més d’un 25% de la facturació actual de la companyia i inclouen medicaments amb prescripció mèdica com, entre d’altres, Fortecortin®, Dacortin®, Rupafin®, Disgren® i també inclouen un altre tipus de productes de venda lliure a farmàcia com Filvit® , Innovage®, Suita®, Multidermol® i altres.

Licensing in:

LABORATORIOS ERN també realitza adquisició de registres internacionals, en alguns casos, mitjançant un procés previ de lincensing-in amb el propòsit de fer el llançament de nous productes a Espanya.

Recents exemples de licensing in han estat: Metalgial®, Tusclin® i RYM®.

Acords estratègics de promoció

Des de l’any 1996 LABORATORIOS ERN ha buscat acords amb diverses companyies per a la promoció de productes que, pel seu perfil, s’adaptin al target de metges amb el que treballa. Especialment Pediatria i Atenció Primària. Els resultats evidencien la nostra capacitat de promoció per a tercers. En els darrers anys LABORATORIOS ERN ha ampliat la cerca amb oportunitats en productes tipus OTC.

Exemples d’aquests acords són:

1997
2003-2007
2008-2010
2008-2014
2020

Des de l'any 1997, i mitjançant IONFARMA S.L.U., es va iniciar la comercialització i promoció de la línia de productes OTC CAPITAL PHARMA i PHARMA OTC S.L.

Entre abril del 2003 i octubre del 2007 es va arribar a un acord amb Astra Zeneca Farmacéutica Spain S.A. per a la promoció a Espanya de Terbasmin Turbuhaler.

Entre l’any 2008 i el 2010 ses va negociar una col·laboració amb NOVARTIS CONSUMER HEALTH, actualment NESTLÉ CONSUMER HEALTH, per a la promoció en visita mèdica de la línia de complements nutricionals MERITENE y MERITENE JUNIOR.

Des de l'any 2008 i fins a finals del 2014, es va comercialitzar i promocionar la línia de cosmètica i cura de la pell NEUSC, mitjançant IONFARMA S.L.U.

Al 2020 es va adquirir una gamma de productes de Perrigo: Clenosan®, Pedisilk®, Tisufar®, Hibitane® i Hibit's®

Internacionalització

LABORATORIOS ERN disposa d’un ampli portfoli de productes propis i ofereix la possibilitat a arribar a acords per fer registres a nivell internacional. Un exemple de licensing out és Apiredol a Polònia amb Pedicetamol.

En col·laboració amb Nabriva Therapeutics, Laboratoris ERN ha sol·licitat un nou registre farmacèutic (NDA) a l’agència d’Estats Units, (FDA) per al tractament d’infeccions urinàries mitjançant l’ús de Fosfcina® sòdica intravenosa. A més s’ha desenvolupat un nou mètode de detecció i quantificació d’impureses i productes de degradació per al control analític del producte i s’ha sol·licitat una patent PCT que actualment està pendent d’entrar a fases nacionals.

Contacta'ns per més informació​