Compromís amb el medi ambient

Cuidem del medi ambient
pensem en el futur

Laboratorios ERN - Compromiso Medio ambiente

Compromís amb el medi ambient

LABORATORIOS ERN S.A. ha tingut sempre un compromís amb el medi ambient i el canvi climàtic, i dia a dia posa esforços per a reduir la seva petjada de carboni.

Des del RD 900/2015 d’instal·lacions fotovoltaiques Hibridació, es permet la instal·lació combinada de dues fonts de subministrament energètic, per la qual cosa els equips poden seguir connectats a la xarxa, però durant les hores de radiació solar és l’energia produïda per les plaques fotovoltaiques la que consumeix.

En 2019 es va iniciar un estudi per a millorar i impulsar la generació d’energies sostenibles per a l’autoconsum de la companyia per tal de reduir costos alhora que la petjada de carboni. Així doncs, al juny 2020 es va realitzar la primera instal·lació fotovoltaica de 114,4kWp en el centre logístic de la companyia, situat en la planta de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). El 2021 es va procedir amb d’instal·lació d’un segon jardí solar de 70,56kWp a les oficines de la companyia situades a Barcelona.

Encara que la companyia té intenció d’ampliar la instal·lació a curt termini, de moment s’evita l’extracció de 12 tones de petroli anuals, suposant una reducció d’un total de 108.430 kg de CO2 equivalent a 4.338 arbres.

L’actual planta fotovoltaica té un subministrament elèctric de tipus híbrid format per 670 mòduls de 280Wp de potència unitària, en la qual LABORATORIOS ERN espera poder reduir la seva dependència del consum d’energia de la xarxa.

Actualment durant les hores de radiació solar l’energia consumida no és 100% autosuficient però en un futur esperem poder-lo ser. En la següent gràfica es mostra el consum energètic mensual versus la generació energètica.

Encara que s’observa que l’energia generada és inferior a la consumida veiem una gran millora en la rendibilitat i consum elèctric durant les hores solars.

D’altra banda, a més dels beneficis ambientals, gràcies a l’actual planta fotovoltaica LABORATORIOS ERN podrà fixar una part important del seu cost energètic, evitant pujades en el cost de l’electricitat.

ERN Compromiso medio ambiente

Generació

Gener​
7500
Febrer
9000
Març
14000
Abril
15500
Maig
17000
Juny
17000
Juliol
19000
Agost
16000
Setembre​
135000
Octubre
11000
Novembre
7000
Desembre
6000

Consum en hores solars

Gener
20000
Febrer
20100
Març
16000
Abril
18000
Maig
22000
Juny
26000
Juliol
32500
Agost
23000
Setembre
24000
Octubre
31000
Novembre
10000
Desembre
21000