Transparencia

Nou codi de transparència en la Indústria farmacèutica

Compromís amb les Bones Pràctiques

Transparencia Laboratorios ERN

La indústria farmacèutica ha assumit voluntàriament nous compromisos en matèria de transparència i, a partir de l’1 de gener de 2016, tots els laboratoris adscrits al Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica publicaran en la seva pàgina web les transferències de valor i els pagaments realitzats a professionals sanitaris i organitzacions sanitàries en concepte de donacions, activitats formatives, prestació de serveis i recerca i desenvolupament corresponents a l’any anterior. Aquesta informació s’actualitzarà cada any.

La publicació d’aquestes dades respon a les obligacions de transparència derivades de l’indicat Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica. De la publicació de la informació no es deriva una habilitació general perquè els qui accedeixin al lloc web puguin dur a terme un tractament addicional de les dades dels professionals, com ara el seu encreuament amb les informacions públiques en els llocs web d’altres associats. Així mateix, l’informem que LABORATORIOS ERN ha adoptat nivells de seguretat per a evitar la indexació de la informació a través de motors de cerca.

Més informació d´aquesta iniciativa en www.codigofarmaindustria.es

Compromís ERN amb la transparencia