Laboratoris ERN

Creem confiança

Excel·lència

Més de 80 anys
d'Història

Compromís

El pacient com a focus
de la nostra activitat

Al teu costat des de 1942

Especialistes en Pediatria

Innovació

En constant
investigació

Les nostres àrees

Englobem les nostres marques dins de diferents àrees terapèutiques, depenent de la patologia que cobreixen i del públic al que van dirigides salut infantil, estats i suplementació, salut dermatològica, tractament del dolor, salut cardiorespiratòria, corticoteràpia, salut bucofaríngia, fluidoteràpia i tractament de l’SNC.

Productes de cura personal
Salud infantil
Salut infantil
suplementos ERN
Estats Carencials i Suplementació
salu
Salut Dermatològica
Tratamiento del dolor ERN
Tractament del dolor
Salud Gastrointestinal ERN
Salut Gastrointestinal
iconos_areas_salud_genitourinaria
Salut Genitourinària
cerebro
Salut Cardiorespiratòria
asma ERN
Corticoteràpia
boca ERN
Salut Bucofaringea
Fluïdoteràpia
cerebro
Tractament del SNC
Productes de cura personal

Es tracta de productes que no requereixen prescripció mèdica i poden englobar-se dins de la venda lliure, com són els productes de cosmètica i dermofarmàcia, els complements alimenticis, els productes sanitaris per a l'autocura o els productes per a la higiene i la salut personal.

Veure productes
Salud infantil
Salut infantil

Els medicaments destinats a nens són diferents dels destinats a adults, ja que la quantitat a administrar en un nen no és una dosi fixa sinó que sol dependre del seu pes. Per tant, els medicaments pediàtrics han de tenir una sèrie de característiques que facilitin la seva presa i assegurin el compliment del tractament. En aquests casos és important que tinguin una bona palatabilitat (com es percep en la boca) per a evitar el rebuig del nen, o que disposin d'una forma farmacèutica per a facilitar la seva deglució (p. ex. líquid). Igualment, és convenient que incorporin sistemes de dispensació (p. ex. xeringa oral) que assegurin un correcte dosatge segons el pes del nen, per a evitar problemes d'infradosificació (donar menys quantitat i, per tant, fracàs terapèutic) o de sobredosificació (donar més quantitat i, per tant, menor seguretat).

Veure productes
suplementos ERN
Estats Carencials i Suplementació

Els complements alimentaris o complements nutricionals són productes que poden contenir vitamines, minerals, aminoàcids, àcids grassos essencials, extractes botànics, etc. Aquesta categoria de productes tenen l'objectiu d'obtenir beneficis en l'organisme com en el cas d'estats de carència, o en els quals existeix un dèficit d'algun element en concret.

Veure productes
salu
Salut Dermatològica

La dermatologia és una especialitat mèdica que s'ocupa del coneixement i estudi de la pell humana i de les malalties que l'afecten. Aquesta especialitat també es preocupa de la prevenció de les malalties, preservació i recuperació de la normalitat cutània en cas d'afeccions o ferides, així com la dermocosmètica i la nutricosmètica que s'encarrega de la cura de la pell a través de complements alimentaris amb propietats nutricionals o fisiològiques.

Veure productes
Tratamiento del dolor ERN
Tractament del dolor

El dolor es defineix segons la intensitat (lleu, moderat o greu) i la durada (agut o crònic). Hi ha diferents estratègies per tractar el dolor; d'una banda, trobem els tractaments farmacològics enfocats a tractar el dolor o disminuir la inflamació que actuaran gràcies a la seva activitat analgèsica i/o antiinflamatòria. I per altra banda trobarem tractaments no farmacològics com crioteràpia o termoteràpia que utilitzen la calor o el fred com a agent terapèutic. Dins aquest àmbit també ens podem trobar amb episodis de febre.

Veure productes
Salud Gastrointestinal ERN
Salut Gastrointestinal

L'aparell digestiu és el sistema responsable de dur a terme la digestió, transformant els aliments en nutrients perquè arribin a les cèl·lules i es puguin metabolitzar en l'organisme. Per a realitzar aquesta funció compta amb un conjunt d'òrgans i estructures que formen el tub digestiu, les glàndules annexes, i consten de la participació de bilions de microorganismes vius indispensables per a la salut. El conjunt d'aquests microorganismes és conegut com a microbioma intestinal, el qual a causa de factors com la dieta, medicació, hàbits o genètica pot alterar el seu equilibri produint una disbiosi i induint a malaltia. Així doncs ha d'evitar-se aquest desequilibri per a mantenir una bona salut gastrointestinal. Front símptomes gastrointestinals com a vòmits i/o diarrees es pot actuar de diferents maneres, minimitzant els símptomes del pacient, reposant la microbiota perduda o restablint la hidratació corporal.

Veure productes
iconos_areas_salud_genitourinaria
Salut Genitourinària

El sistema genitourinari es troba format pels òrgans encarregats de la producció i eliminació de l'orina (format pels ronyons, urèters, bufeta i uretra) així com pels òrgans de l'aparell reproductor (genitals femenins o masculins). Si bé són dos sistemes diferents (sistema urinari i genital), entren en estreta relació en la seva part final per la qual els trastorns d'un d'ells afecten directament l'altre. El sistema urinari és un sistema d'excreció, la seva principal funció és filtrar la sang per a extreure les substàncies de deixalla que posteriorment s'eliminen de l'organisme en forma d'orina. Una infecció de les vies urinàries és una infecció que es produeix en qualsevol part de l'aparell urinari, i segons la seva localització sol estar produïda per diferents bacteris podent provocar diferents símptomes.

Veure productes
cerebro
Salut Cardiorespiratòria

El sistema cardiorespiratori comprèn el sistema cardíac (totes les artèries i venes de el cos així com el motor principal, el cor) i el sistema respiratori (totes les vies aèries i pulmons). Tots dos sistemes estan molt relacionats entre si i en conjunt li proporcionen a l'organisme oxigen i nutrients, a més d'eliminar residus. Els hàbits saludables com la práctrica esportiva, una correcta alimentació baixa en sodi i en sucre, poden ajudar a reduir els riscos cardiovasculars.

Veure productes
asma ERN
Corticoteràpia

Els corticoides o corticoesteroides (com la hidrocortisona, la prednisona i la dexametasona) imiten els efectes de les hormones que produeix de manera natural l'organisme. Són administrats de manera exògena i en majors quantitats en el tractament de múltiples afeccions: malalties infeccioses greus, malalties bronquials i pulmonars, malalties dermatològiques o malalties autoimmunitàries.

Veure productes
boca ERN
Salut Bucofaringea

Els problemes de salut bucal i faríngia comprenen problemes relacionats amb la mucosa bucal com gingivitis o aftes, dentició, pròtesis dentals i fins i tot molèsties de gola. La cavitat oral proporciona un ambient càlid i humit ideal per a la proliferació de microorganismes, especialment bacteris. Per això és essencial mantenir una bona salut dental i de mucoses amb una correcta higiene bucal i utilitzant productes específics per a cada situació.

Veure productes
Fluïdoteràpia

En medicina, la fluïdoteràpia te nombroses aplicacions, principalment: en perfusions en vena, neteja ocular, nasal, cremades o ferides i per a la realització de nebulitzacions. El sèrum fisiològic també es coneix com a solució salina o sèrum salí, que consisteix en una preparació senzilla que inclou clorur sòdic i aigua.

Veure productes
cerebro
Tractament del SNC

El sistema nerviós central (SNC) és considerat com el sistema corporal més complex. Rep informació dels òrgans sensorials a través dels nervis, transmet la informació a través de la medul·la espinal, finalment processada en el cervell. Els símptomes d'un problema en el sistema nerviós depenen de la zona que es veu afectada. Els problemes del sistema nerviós podrien ocórrer lentament i causar una pèrdua gradual de la funció, o podrien succeir de manera sobtada i ocasionar problemes que posen la vida en perill, a causa d'un reg sanguini disfuncional, lesions o exposició a toxines.

Veure productes

Actualitat

Aquest apartat inclou les ultimes novetats rellevats relacionades amb la companyia, com llançaments, congressos i noticies