Laboratoris vinculats

Una nueva divisió, amb una xarxa de vendes

laboratorios-vinculados-ern

De la mateixa manera que en altres sectors industrials, el sector farmacèutic està canviant les tendències de mercat, identificant dos principals conseqüències:

1.- Aparició de noves oportunitats.

2.- Adaptació a les polítiques de vendes i de màrqueting.

Per aquests motius, LABORATORIOS ERN va crear al 1997 una nova divisió, amb la seva propia xarxa de vendes, adaptant l’estratègia comercial de diversos productes i llicenciant de  nous degut a l’aparició de noves oportunitats.

L’evolució d’aquesta divisió està en constant creixement, i responent a la voluntat de millorar el servei que actualment oferim, LABORATORIOS ERN creu convenient separar l’activitat OTC de la resta d’activitats del laboratori.

Per aquest motiu, a partir de 2004, l’empresa IONFARMA S.L.U., és qui s’ocupa de la comercialització i promoció dels productes d’autocura que fins llavors es comercialitzaven a través de LABORATORIOS ERN.