Solució d’irrigació vitulia 250 ml

Solució d’irrigació vitulia 250 ml

Clorur sòdic, Aigua per a injectables, Electrolits, Sodi i Clorur

Solució per a irrigació i neteja de ferides i cremades. Un cop obert l’envàs no es pot reutilitzar.

Producte sanitari

  • 246254.0 (250 ml)