Filvit protector 125 ml

Filvit protector 125 ml

IR3535

Repel·lent de polls amb agradable aroma per a evitar el contagi dels polls i evitar la reinfestació després d’un tractament antipolls.

Cura personal

  • 160669.3 (125ml)